dildo harnesses

Autorizatii

Autorizatii

Certificat de inregistrare ISO 9001:2008

img032

Certificat de inregistrare ISO 18001:2007

img031

Certificat de inregistrare ISO 14001:2004

img033

Autorizatia de mediu Nr. 10 din 21/01/2010

Autorizatia de mediu Nr. 87 din 21/04/2011